Alpha Adventures

Wisseling van de wacht - voor familiebedrijven

Voor bestuurders en familieleden van familiebedrijven met vragen rondom opvolging.

 

In familiebedrijven komen het taaksysteem van het bedrijf en het liefdessysteem van de familie bij elkaar. Altijd reist de dynamiek van de familie mee in het bedrijf. Vergelijk het als op zee twee stromen bij elkaar komen. Dit geeft vaak de nodige turbulentie. Het aantreden van de volgende generatie vraagt om dialoog.

 

De nieuwe ‘lichting’ heeft én de taak de waarden en bestemming van het bedrijf en haar oprichters te eren én de taak dat op hun eigen manier vernieuwend te doen.
De generatie die vertrekt heeft de taak om los te laten om hiervoor ruimte te scheppen. Elkaar en jezelf ontmoeten op dit snijvlak schept ruimte voor nieuw perspectief.

Bel Willem Scholtes via +31 (0)6 46 899 149