Het verleggen van je koers

Een spannende reis voor opstappers die voor belangrijke keuzes staan.

 

Het begint vaak met signalen van je eigen lichaam of uit je omgeving. De weg die je nu volgt geeft minder voldoening, de energie is weg en de vaatjes waar je tot nu toe uit tapt verliezen hun werking. Je weet dat je zo niet verder wilt en…..je weet nog niet welke kant dan wel op te gaan.

 

Koerszoeken is hier het thema. Dat gaat niet zonder helder inzicht in datgeen we in ons leven hebben geleerd in de systemen waaruit we voortkomen. In dit krachtenveld ontstaat de zielsstroom die ons, vaak onbewust, beweegt. De eerste stap naar voren begint bij jezelf welkom heten, in wie je NU bent.

 

Welkom aan boord van Alpha waar letterlijk en figuurlijk gekende kusten eerst uit het zicht verdwijnen voordat nieuwe kusten opdoemen.

Bel Willem Scholtes via +31 (0)6 46 899 149